Fisic - Ceist

Fisic

Ceist:

Chun an gaol idir peiriad agus fad luascadáin shimplí a scrúdú, socraíodh luascadán chun

go bhféadfadh sé luascadh go saor thart ar phointe fosaithe. Taifeadadh fad l an luascadáin

agus an t-am t a thóg 25 ascalúchán. Leanadh den nós imeachta sin i gcás luachanna éagsúla

an fhaid. Taispeánann an tábla na sonraí taifeadta.

l/cm

40

50

60

70

80

90

100

t/s

32.3

36.4

39.8

42

46.5

48.4

50.2

Cén fáth ar thomhais an mac léinn an t-am a ghlac 25 ascalúchán in ionad

an t-am a thomhas do cheann amháin?

Conas a chinntigh an mac léinn gur fhan fad an luascadáin tairiseach

nuair a bhí an luascadán ag luascadh? (9)

Bain úsáid as na sonraí taifeadta agus tarraing graf oiriúnach chun an gaol idir peiriad

agus fad an luascadáin shimplí a thaispeáint. Céard é an gaol seo? (19)

Bain úsáid as do ghraf chun an luasghéarú de bharr na domhantarraingthe a ríomh. (12)

Freagra:

Cén fáth ar thomhais an mac léinn an t-am a ghlac 25 ascalúchán in ionad an t-am a thomhas do cheann amháin?

d’fhonn an earráid (%) a ísliú (maidir leis an bpeiriad) / d’fhonn breis cruinnis (maidir leis an bpeiriad) / d’fhonn teacht ar an mean…………………………………………………………………………………………..3 marc

Conas a chinntigh an mac léinn gur fhan fad an luascadáin tairiseach nuair a bhí an luascadán ag luascadh?

téad dhoshínte / an téad a chrochadh ag pointe seasta (e.g. corc scoilte nó dhá bhonn airgid)

(luaigh/tabhair le tuiscint, e.g. léaráid cheart)………………………………………………………………6 marc

Bain úsáid as na sonraí taifeadta agus tarraing graf oiriúnach chun an gaol idir peiriad agus fad an luascadáin shimplí a thaispeáint. Céard é an gaol seo?

na haiseanna a lipéadú mar is ceart…………………………………………………………………………..3marc

pointí a bhreacadh (-1 maidir le gach pointe a fhágtar ar lár nó atá mícheart) ……………………….2×3 marc

líne dhíreach ……………………………………………………………………………………………….. 3 marc

dáileadh maith……………………………………………………………………………………………… 3 marc

……………………………………………………………………………………………...4

Bain úsáid as do ghraf chun an luasghéarú de bharr na domhantarraingthe a ríomh.

an modh oibre c...

Sign In To View

Sign in or sign up in order to view resources on iRevise

Sign In Create An Account