iRevise Online Grinds Starting 18th January to 8th April

Oisín i dTír na nÓg Ardleibhéal

© irevise.com 2016.

All revision notes have been produced by mockness ltd for irevise.com.

Email: info@irevise.com

Copyrighted material.

All rights reserved; no part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, reprinting, or otherwise without either the prior written permission of irevise.com or a license permitting copying in the United Kingdom issued by the copyright licensing Agency.

CLÁR

Oisín i dTír na nÓg 4

Freagra Samplach 4

“Is scéal fantaisaíochta é seo atá lán le heachtraí toisc go mbíonn na scéalaí ag iarraidh an lucht eisceachta a mhealladh. Áfach, baintear úsáid as go leor teicnící scríbhneoireachta chun é a dhéanamh”. Plé an ráiteas seo maidir leis na tréithe béaloidis. 4

Oisín i dTír na nÓg

Freagra Samplach

“Is scéal fantaisaíochta é seo atá lán le heachtraí toisc go mbíonn na scéalaí ag iarraidh an lucht eisceachta a mhealladh. Áfach, baintear úsáid as go leor teicnící scríbhneoireachta chun é a dhéanamh”. Plé an ráiteas seo maidir leis na tréithe béaloidis.

Is scéal béaloidis é seo a bhfuil ceann de na scéalta is cáiliúla leis an bhFiannaíocht. Sna céadta bliain ó shin, bhí na seanchaí ag insint na scéalta mar seo do gach daoine ag iarraidh siamsaíocht ar feadh na hoíche. Caitheamh aimsire a bhí ann roimh theacht an leictreachais nuair a bhailíodh na daoine cois teallaigh le linn tráthnónta fada dorcha an gheimhridh. Bhain siad taitneamh as na scéalta mar bhí siad lán le draíocht, gaisciúlacht, láidreacht agus fantaisí.

Caithfimid plé an tábhacht a bhaineann leis na tréithe béaloidis sna scéalta mar seo. Tá siad dochreidte go mór ach bainimid taitneamh as siúd fós. Tá nasc láidir idir an draíocht agus an áibhéil sa scéal. Gan iad, ní bheadh aon scéal toisc nach mbeadh sé siamsúil don lucht. Tá beagnach chuile rud a deirtear sa scéal áibhéalach agus dochreidte. Mar léitheoir is aoibhinn linn an méid seo ach tá siad dochreidte go huile is go ...

Sign In To View

Sign in or sign up in order to view resources on iRevise

Sign In Create An Account