iRevise Online Grinds Starting 18th January to 8th April

Mo GhráSa (Idir Lúibíní) Nuala Ní Dhomhnaill Ardleibhéal

© irevise.com 2016.

All revision notes have been produced by mockness ltd for irevise.com.

Email: info@irevise.com

Copyrighted material.

All rights reserved; no part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, reprinting, or otherwise without either the prior written permission of irevise.com or a license permitting copying in the United Kingdom issued by the copyright licensing Agency.

CLÁR

Mo Ghrá-sa (idir lúibíní) Nuala Ní Dhomhnaill 4

Freagra samplach 4

“Is scigmhagadh amach is amach é an dán seo ach tá cur síos déanta ar thábhacht a bhaineann le pearsantacht an duine.” An ráiteas seo a phlé. 4

Mo Ghrá-sa (idir lúibíní) Nuala Ní Dhomhnaill

Freagra samplach

“Is scigmhagadh amach is amach é an dán seo ach tá cur síos déanta ar thábhacht a bhaineann le pearsantacht an duine.” An ráiteas seo a phlé.

Déanann an file Nuala Ní Dhomhnaill sár-iarracht chun an aoir seo a chum chomh hálainn. Is aoir é an dán seo bunaithe ar shoinéad Shakespeare “My Mistress’s Eyes are Nothing Like the Sun” (Soinéad 130). Sa dán sin, díríonn Shakespeare ar an gcuma fisiciúil na mná. Rinneadh cur síos álainn ar an mbean seo atá chomh dathúil gan aon lucht ar bith – níl sé réalaíoch nó ní luann sé pearsantacht an duine. An mhalairt atá i gceist sa dán seo. Is scigmhagadh é ina dhíríonn an file ar na lochtanna a bhaineann leis a grá, fear áirithe. Áfach, déantar cur síos ar phearsantacht an fhir seo freisin faoi dheireadh.

Ón tús, tosaíonn an greann agus an íoróin. Ní mholann an file cuma an fhir ar cor ar bith sa dán. Ní stopann an criticeas ag aon am, “Níl mo ghrá-sa / mar bhláth na n-airní”. Déanann sí cur síos ar beagnach gach baill choirp aige. Creideann an léitheoir go bhfuil sé ina phraiseach go mór mar gheall ar an méid a deireann an file “Is má tá aon ghaol aige/ le nóiníní/ is as a chluasa a fhásfaidh siad” . Ina theannta sin, déanann sí tagairt do shúile an fhir ag rá go b...

Sign In To View

Sign in or sign up in order to view resources on iRevise

Sign In Create An Account