iRevise Online Grinds Starting 18th January to 8th April

Hurlamaboc Eilís Ní Dhuibhne Ardleibhéal

© irevise.com 2016.

All revision notes have been produced by mockness ltd for irevise.com.

Email: info@irevise.com

Copyrighted material.

All rights reserved; no part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, reprinting, or otherwise without either the prior written permission of irevise.com or a license permitting copying in the United Kingdom issued by the copyright licensing Agency.

CLÁR

Hurlamaboc Eilís Ní Dhuibhne 4

Freagra Samplach 4

“Is bean foirfe í Lisín agus is léir go bhfuil a híomhá níos tábhachtaí thar aon rud eile sa saol.” An ráiteas seo a phlé maidir leis an príomhcharachtar Lisín. (30 marc) 4

Hurlamaboc Eilís Ní Dhuibhne

Freagra Samplach

“Is bean foirfe í Lisín agus is léir go bhfuil a híomhá níos tábhachtaí thar aon rud eile sa saol.” An ráiteas seo a phlé maidir leis an príomhcharachtar Lisín. (30 marc)

Is é ré an Tíogair Cheiltigh suíomh an scéil seo. Ba é tréimhse in Éirinn a bhí neart airgid sa gheilleagar na hÉireann. Tharla neart infheistíocht agus mhéadaigh an caighdeán maireachtála go mór. De dheasca sin, tháinig dearcadh difriúla ar dhaoine go raibh siad níos tábhachtaí na daoine eile, bunaithe ar an méid airgid a bhí acu. ‘Sé an cás maidir leis an bpríomhcharachtar Lisín.

‘Sí Lisín an príomhcharachtar agus foghlaimíonn muid an t-uafás fúithi. Tugann Ní Dhuibhne léargas eolasach ar a saol dúinn. Tá sí an-bhródúil as an bpósadh agus an t-athghléasadh ó bhochtaineacht go saibhreas. Is cinnte gur bean foirfe í. Tugann sí aire mhór dá corp. Tá gruaig fhionn uirthi agus tá sí tanaí agus dathúil. Is cosúil gur bean óg fuinniúil í. Tá a híomhá an-luachmhar di agus tá meas na mílte uirthi seachas a mhac Ruán. Níl fonn chúlchainte uirthi agus tá ar gach duine pé rud atá sí ag iarraidh a chloisteáil a rá léi nó beidh fadhb ann. Léirítear a cuid eagraithe. Tá sí i gceannas ar an gcóisir mhór sa teach chun 20 bliain pósta a cheiliúradh. Tá n...

Sign In To View

Sign in or sign up in order to view resources on iRevise

Sign In Create An Account