iRevise Online Grinds Starting 18th January to 8th April

Géibheann Caitlín Maude Ardleibhéal

© irevise.com 2016.

All revision notes have been produced by mockness ltd for irevise.com.

Email: info@irevise.com

Copyrighted material.

All rights reserved; no part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, reprinting, or otherwise without either the prior written permission of irevise.com or a license permitting copying in the United Kingdom issued by the copyright licensing Agency.

CLÁR

Géibheann - Caitlín Maude 4

Freagra Samplach 4

‘Tá an file ag déanamh cur síos ar a deacrachtaí féin trí ghlór an leoin sa dán ‘Géibheann’ le Nuala Ní Dhomhnaill.” An ráiteas seo a phlé. 4

Géibheann - Caitlín Maude

Freagra Samplach

‘Tá an file ag déanamh cur síos ar a deacrachtaí féin trí ghlór an leoin sa dán ‘Géibheann’ le Nuala Ní Dhomhnaill.” An ráiteas seo a phlé.

Sa dán cumhachtach seo, aontaím go huile is go hiomlán leis an ráiteas thuasluaite. I mo thuairim, feicimid an saol crua a bhí ag Caitlín Maude trí shúile an ainmhí áirithe seo. Tá sé ar eolas againn gur éirigh Maude tinn ag deireadh an tsaoil agus mar thoradh, bhás sí mar gheall ar an ailse. Bíonn an file ag caint go díreach linn an t-am ar fad.

Gan dabht, tagann athrú mór i lár an dáin. Ag tús an dáin, feicimid an leon atá cumhachtach, láidir, téagartha agus fíochmhar, “a bhfuil cliú agus cáil/ ar mo scéimh”. Áfach, sa dara leath den dán, athraíonn gach rud. Nochtar an leanúnachas sa saol agus éiríonn an leon tuirseach, tinn, leadránach, leisciúil gan spreagadh. Tá atmaisféar chomh difriúil i gceist anois – níl sé dóchasach, áthasach níos mó ach éadóchasach brónach. Tuigimid go díreach ansin go bhfuil rud níos tábhachtaí ná an leon ag caint leis an léitheoir.

Baineann an file an-úsáid as an bpearsantú chun téama an dáin a chur os ár gcomhair ach níos mó ná sin, smaointe agus mothúcháin an fhile féin, Caitlín Maude. Le fada an dáin, bíonn an t-ainmhí álainn ag caint go díreach linn gan stad mar gheall ar...

Sign In To View

Sign in or sign up in order to view resources on iRevise

Sign In Create An Account