iRevise Online Grinds Starting 18th January to 8th April

Dís Siobhán Ní Shúilleabháin Ardleibhéal

© irevise.com 2016.

All revision notes have been produced by mockness ltd for irevise.com.

Email: info@irevise.com

Copyrighted material.

All rights reserved; no part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, reprinting, or otherwise without either the prior written permission of irevise.com or a license permitting copying in the United Kingdom issued by the copyright licensing Agency.

CLÁR

Dís - Siobhán Ní Shúilleabháin 4

Freagra Samplach 4

“Is cosúil go bhfuil an bhean seo míshásta sa phósadh ach tá teachtaireacht níos láidre ná sin curtha os ár gcomhair.” Plé an ráiteas seo maidir leis an scéal ‘Dís’. 4

Dís - Siobhán Ní Shúilleabháin

Freagra Samplach

“Is cosúil go bhfuil an bhean seo míshásta sa phósadh ach tá teachtaireacht níos láidre ná sin curtha os ár gcomhair.” Plé an ráiteas seo maidir leis an scéal ‘Dís’.

Déanann an t-údar Siobhán Ní Shuilleabháin sár-iarracht an theachtaireacht is láidre a chur os ár gcomhair. Baineann sí úsáid as an bpósadh idir bheirt chun é a léiriú dúinn go simplí. Feicimid lánúin pósta Sean agus bean áirithe gan a hainm luaite sa ghearrscéal ar fad. Is é an theachtaireacht atá láithreach sa scéal ná ról na mban agus an easpa cumhachta atá acu i gcomparáid leis na fir.

Éiríonn leis an t-údar an gaol idir dís a nochtadh. Is dócha nach bhfuil caidreamh den scoth eatarthu. Ní thugann Seán mórán airde ar a bhean chéile agus is beag meas atá aige uirthi. Braithimid mífhoighne Sheáin. Ní theastaíonn uaidh aon chomhrá a dhéanamh lena bhean – tá sé ag iarraidh a aird a thabhairt i dtreo an pháipéir os a chomhair. Labhraíonn sé go gorraisc léi agus bíonn uirthi a rá leis a ghlór a ísliú ar eagla go ndúiseoidh sí an leanbh. Tá frustrachas agus díomá na mná tí le brath anseo, “Munar féidir le lánú suí síos le chéile tráthnóna agus labhairt go deas ciúin sibhialta le chéíle”. Déanann an t-údar cur síos soiléir an bpósadh go cruinn ach f...

Sign In To View

Sign in or sign up in order to view resources on iRevise

Sign In Create An Account