iRevise Online Grinds Starting 18th January to 8th April

Colscaradh Pádraig Mac Suibhne Ardleibhéal

© irevise.com 2016.

All revision notes have been produced by mockness ltd for irevise.com.

Email: info@irevise.com

Copyrighted material.

All rights reserved; no part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, reprinting, or otherwise without either the prior written permission of irevise.com or a license permitting copying in the United Kingdom issued by the copyright licensing Agency.

CLÁR

Colscaradh - Pádraig Mac Suibhne 4

Freagra samplach 4

“Mothaíonn an léitheoir brón ag léamh an dáin seo mar tá sé follasach nach bhféidir leo a bheith sásta lena chéile.” An ráiteas seo a phlé. 4

Colscaradh - Pádraig Mac Suibhne

Freagra samplach

“Mothaíonn an léitheoir brón ag léamh an dáin seo mar tá sé follasach nach bhféidir leo a bheith sásta lena chéile.” An ráiteas seo a phlé.

Tá réimse mór mothúchán le brath sa dán seo le Pádraig Mac Suibhne. I dtosach báire, mothaímid dóchasach toisc go bhfuil an bheirt ag iarraidh a bheith pósta toisc go bhfuil siad ag lorg grá eatarthu. Áfach, athraíonn an dóchas seo nuair a thuigimid go bhfuil roinnt mianta difriúla ag an bhfear is an mbean nach mbeadh oiriúnach dá chéile. Is léir gur sampla é an dán seo do na deacrachtaí i saol an lánúin pósta sa lá atá inniu ann.

Is dán bunaithe ar an saol nua-aimseartha é ‘Colscaradh’. Léiríonn Mac Suibhne an suíomh idir bheirt atá pósta go deireanach. Is cúis áthais é an pósadh ach is mór an náire é nuair a thagann deighilt idir an lánúin. Sa dán seo, tá deighilt mhór le feiceáil mar gheall ar na mianta difriúla ag an bhfear is ag an mbean. Tagann an brón sa dán nuair a déantar cur síos ar na mianta seo. Gan dabht, tá baint ag na daoine seo le dhá aimsire éagsúla – is fear sean-fhaiseanta é agus is bean nua-aimseartha í.

Cruthaítear íomhánna den bheirt ag súil le rudaí difriúla sa phósadh. Maidir leis an bhfear, léiríonn an file fear coinbhinsiúnach dúinn a bhfuil meon an seansaol aige. B...

Sign In To View

Sign in or sign up in order to view resources on iRevise

Sign In Create An Account