Autumn iRevise Online Tutorial Series 31st of August to 5th of December

Cogadh Foréigean Scimhlitheoireacht

© irevise.com 2014.

All revision notes have been produced by mockness ltd for irevise.com.

Email: info@irevise.com

Copyrighted material.

All rights reserved; no part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, reprinting, or otherwise without either the prior written permission of irevise.com or a license permitting copying in the United Kingdom issued by the copyright licensing Agency.

These answers have been produced by students and have not been altered by mocks.ie

Má dhírimid ar dtús ar na haingníomhartha I mbliana, samhlófaí nach bhfuil aon mhaitheas fágtha sa domhain. Tá an cogadh san Iosrael ó chianaibh. Cogadh creidimh ata i gceist leis Na Giúdaigh agus Ioslám ag troid faoi Gaza. I Mí Meithimh, chuaigh an suíomh in olcas. Maraíodh na mílte daoine agus tá cathracha scriosta. Rinneadh iarrachtaí sos comhraic a chur i bhfeidhm ach ní mhaireann siad. Is mór an trua é seo toisc go bhfuil an iomarca daoine ag fáil báis dá réir. Ag tús na bliana, chonaiceamar foréigean sa Ucráin. Is tír néamhspleach í ach bhí sí mar chuid na Rúise uair amháin. I mbliana áfach, bhí cumhachtaí na Rúise ag iarraidh í a chur faoi chois arís. Sheas an Ucráin ina coinne. I lathair na huaire, ar a laghad tá sos comhraic sa tír ach níl dóchas go mairfidh sé

Tuigimid go léir go mbíonn toradh buan ag baint le sceimhlitheoireacht agus eascairdeas idir tíortha áirithe. Is iad Na Stáit Aontaithe agus An Mean Oithear dhá háit le coimhlint seanbhunaithe, leanach eatarthu. Thosaigh sé de bharr foinsí fuinnimh, ola go háirithe. Chomh cinnte is a steallann an bháisteach, tá eachtraí an aonú lá déag de mhí Mean Fomhair dhá mhíle is a haon fós in aigne óg is áosta. Le teacht na haoise nua, tháinig bagairt nua, atá fós le mothú faoi láthair. Bhuail na heitléan na tiúir trádála, bhí gach uile duine sa domhain sceimhlithe ina mbeatha. Tháinig gnó go lán stad agus creideadh go raibh an domhain ag...

Sign In To View

Sign in or sign up in order to view resources on iRevise

Sign In Create An Account