iRevise Online Grinds Starting 18th January to 8th April

Caca Milis Bryan Lynch Ardleibhéal

© irevise.com 2016.

All revision notes have been produced by mockness ltd for irevise.com.

Email: info@irevise.com

Copyrighted material.

All rights reserved; no part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, reprinting, or otherwise without either the prior written permission of irevise.com or a license permitting copying in the United Kingdom issued by the copyright licensing Agency.

CLÁR

Dís - Siobhán Ní Shúilleabháin 4

Saol an Údair 4

Achoimre 4

Tréithe an ghearrscéil / Stíl an scéil 5

Téama an scéil 5

Mothúcháin 6

Na carachtair 7

An bhean: 7

An fear: 7

Ceisteanna Scrúdaithe 8

Freagra Samplach 9

Féach ar na frásaí seo chun d’fhreagra a thacú: 10

Caca Milis - Bryan Lynch

Freagra Samplach

“Feicimid meascán tréithe an duine sa ghearrscéal seo – cruálacht an duine agus soineantacht an duine.” Plé an ráiteas seo ag déanamh baint leis an dhá charachtar.

Taispeánann an scannán seo an difríocht idir phearsantacht an duine. Is é cruálacht an duine an téama is láidre sa scannán seo. Is iad Paul agus Catherine na príomhcharachtair an scannáin seo agus léiríonn siad tréithe daoine difriúla dúinn. Déanann siad sár-iarracht téama an scannáin a chur in iúl dúinn agus ní ionadh gur bhuaigh an scannán seo gradaim scannánaíochta dá bharr.

Ar dtús báire, pléifimid carachtar Paul agus an pháirt a ghlacann sé i scéal-líne an ghearrscannáin. Is breá linn Paul ón tús agus tá trua againn dó freisin. Tá sé sofheicthe dúinn gur fear saonta é. An rud is fearr ag baint leis ná a mheon dearfach. In ainneoin na dúshláin atá aige, bíonn meon dearfach deas aige an t-am ar fad. Tá sé goilliúnach toisc gur fear dall é agus aithníonn Catherine é seo. Is fear deas cairdiúil é agus an t-aon rud amháin a bhfuil sé ag iarraidh ná comhluadar a bheith aige ar a thuras a dhéanann sé gach bliain. Déanann sé a iarracht chun Catherine a chur ina suaimhneas ach is cuma léi faoi. Tá deacracht aige toisc gur...

Sign In To View

Sign in or sign up in order to view resources on iRevise

Sign In Create An Account