iRevise Online Grinds Starting 18th January to 8th April

An tEarrach Thiar Máirtín Ó Díreáin Ardleibhéal

All rights reserved; no part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, reprinting, or otherwise without either the prior written permission of irevise.com or a license permitting copying in the United Kingdom issued by the copyright licensing Agency.

CLÁR

An t-Earrach Thiar - Ardleibhéal 4

Freagra Samplach 4

“Is dán é seo a léiríonn an grá atá ag an bhfile dá áit dúchas – na radharcanna agus na daoine. An ráiteas seo a phlé.” 4

An t-Earrach Thiar - Ardleibhéal

Freagra Samplach

“Is dán é seo a léiríonn an grá atá ag an bhfile dá áit dúchas – na radharcanna agus na daoine. An ráiteas seo a phlé.”

Aontaím go huile is go hiomlán leis an ráiteas thuasluaite. Is é grá áite téama an dáin seo ina dhéantar an-cur síos ar mhuintir an oileáin agus na radharcanna áille freisin. Ní luann an file, Ó Díreáin aon lucht faoin oileáin ar bith – mothaímid a fhíorghrá tríd an dáin mar sin. Tugtar neart samplacha dúinn den ghrá dá áit dúchais. Is tríd na híomhánna síochánta a fhaighimid an léargas seo.

Is oileáin ina raibh saol mór oibre ann – ní ionadh é go raibh neart íomhánna den saol crua seo os ár gcomhair. Déanann sé cur síos mealltach ar an obair seo sna páirceanna agus áiteanna eile ar an oileáin. Sa chéad íomhá “Fear ag glanadh cré/ De ghimseán spáide/ Sa gciúineas shéimh/ I mbrothall lae:/ Binn an fhuaim” feicimid an suaimhneas maidir leis na daoine ag obair – is léir go mbaineann siad taitneamh as an taithí seo in ainneoin an méid go bhfuil obair crua i gceist. Is cinnte go bhfuil na daoine an oileáin i gceannas ar a saol féin mar tuilleann siad gach rud dá gclann “Fear ag caitheadh/ Cliabh dhá dhroim,/ Is an fheamainn dhearg/ Ag lonrú/ I dtaitneamh gréine/ Ar dhuirling bháin”. Níl aon dabht againn faoin méid oibre a dhéanann siad ach níl aon bhrú orthu agus mar sin, cruthaítear atmaisféar síochánta. Sa mhéid a deireann Ó Díreáin sa dán seo, tá éad orainn faoin suí...

Sign In To View

Sign in or sign up in order to view resources on iRevise

Sign In Create An Account