iRevise Online Grinds Starting 18th January to 8th April

An Spailpín Fánach File anaithid Ardleibhéal

© irevise.com 2016.

All revision notes have been produced by mockness ltd for irevise.com.

Email: info@irevise.com

Copyrighted material.

All rights reserved; no part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, reprinting, or otherwise without either the prior written permission of irevise.com or a license permitting copying in the United Kingdom issued by the copyright licensing Agency.

CLÁR

An Spailpín Fánach - File anaithid 4

Freagra Samplach 4

“Tá meascán mór mothúcháin le brath sa dán seo – bród mar gheall ar an meon atá ag an bhfile ach brón/feargach mar gheall ar an gcruachás cruthaithe ag na Sasanaigh do mhuintir na a hÉireann.” An ráiteas seo a phlé. 4

An Spailpín Fánach - File anaithid

Freagra Samplach

“Tá meascán mór mothúcháin le brath sa dán seo – bród mar gheall ar an meon atá ag an bhfile ach brón/feargach mar gheall ar an gcruachás cruthaithe ag na Sasanaigh do mhuintir na a hÉireann.” An ráiteas seo a phlé.

Is dán cumhachtach corraitheach é seo, ‘An Spailpín Fánach’. Mothaímid go leor mothúcháin tríd an dáin seo toisc gur ábhar goilliúnach i gceist faoi stair na hÉireann. Sa lá a bhí ann, bhí Éirinn faoi bhois cait ag na Sasanaigh agus bhí míshástacht ar fud na tíre mar tharla neart foréigean. Gortaíodh na daoine saonta na hÉireann agus ní raibh aon chumhacht nó neamhspleáchas ag muintir na hÉireann. Is turas mothúcháin i gceist anseo ach tá roinnt samplaí den ghrá agus den shoirbhíochas. Áfach, tá an dán seo lán le chruatan an tsaoil.

Ag an am seo in Éirinn, tréimhse staire shuaite a bhí ann. Bhí coimhlint mhór ag tarlú idir na Sasanaigh agus na hÉireannaigh, ach bhíomar faoi bhois cait ag na Sasanaigh agus muidne ag súil le cabhair mhíleata ón bhFrainc. Bhí na Péindlíthe i bhfeidhm sa tír agus ba mhór an chruacháis a bhí timpeall na tíre. Bhí easpa cearta ag na Caitlicigh i gcoinne na Protastúnaigh. Dá bharr, bhí neart fir na tír ag obair m...

Sign In To View

Sign in or sign up in order to view resources on iRevise

Sign In Create An Account