iRevise Online Grinds Starting 18th January to 8th April

An Gnáthrud Deirdre Ní Ghrianna Ardleibhéal

© irevise.com 2016.

All revision notes have been produced by mockness ltd for irevise.com.

Email: info@irevise.com

Copyrighted material.

All rights reserved; no part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, reprinting, or otherwise without either the prior written permission of irevise.com or a license permitting copying in the United Kingdom issued by the copyright licensing Agency.

CLÁR

An Gnáthrud Deirdre Ní Ghrianna 4

Saol an Údair 4

Achoimre 4

Cúlra an scéil 5

Anailís an scéal 5

Teideal an scéil 5

Téamaí an scéil 6

Codarsnacht 7

An stíl scríbhneoireachta 7

Na carachtair 7

Jimmy 7

Sarah 8

Billy 8

Liz 8

Ceisteanna Scrúdaithe 9

Freagra Samplach 10

An Gnáthrud Deirdre Ní Ghrianna

Freagra Samplach

“Díríonn an t-údar ár n-aird ar an gnáthshaol na daoine a bhí ina gcónaí i dTuaisceart na hÉireann sa thréimhse áirithe seo.” Déan plé ar an ráiteas seo.

Sa ghearrscéal corraitheach seo, tugtar an léargas dúinn ar shaol an ghnáthdhuine sa thréimhse seo den stair na hÉireann. Is gearrscéal nua-aimseartha é seo. Tá na heachtraí sa scéal bunaithe ar shaol na cathrach i mBéal Feirste le linn na dTrioblóidí i dTuaisceart Éireann. Ní raibh go leor daoine sásta maireachtáil lena chéile go síochánta mar gheall go raibh creideamh / reiligiúin difriúil acu. Bhí coimhlint ghruama idir na Poblachtánaigh agus na hAontachtaithe (iad a bhí dílis do Shasana). Tá an seicteachas seo le feiceáil go láidir ag deireadh an scéil nuair a mharaigh an déagóir óg Jimmy taobh amuigh den Jasmine Palace. Taispeánann an t-údar an méid fhoréigin a tharla le linn na dtrioblóidí thar thréimhse ama fada. Áfach, ba é an gnáthrud ag an am. Déanann an t-údar sár-iarracht chun tréithe an ghnáthshaol a chur os ár gcomhair.

Tá tábhacht ag baint leis an teideal an ghearrscéil seo. Déanann Ní Ghrianna cur síos ar na gnáthrudaí a tharlaíonn i saol na bpríomhcharachtar. Dírítear ár n-aird ar na téamaí an scéil, na car...

Sign In To View

Sign in or sign up in order to view resources on iRevise

Sign In Create An Account