Sceimhlitheoireacht

© irevise.com 2016.

All revision notes have been produced by mockness ltd for irevise.com.

CLÁR

SCEIMHLITHEOIREACHT (Cogadh Domhanda,/Síocháin/Neodracht/..) 4

OSCAILT 4

1. 4

2. 4

3-.. 5

4- 5

5- 5

Críoch 5

SCEIMHLITHEOIREACHT (Cogadh Domhanda,/Síocháin/Neodracht/..)

A - Seanfhocail …Is ar scáth a chéile…/Ní neart go cur …is mór idir inné…

 1. Tuaisceart na hÉireann ..Protastúnaigh,caitlicigh,Poibleacánaigh/buama san Ómaigh..feabhas..
 2. An Dá Thur ..Nua Eabhrac, Sceon agus eagla..3000
 3. An Liobáin.An Éigipt,An Meán Oirthear, barbarthacht,neamhurchóideach
 4. An tSúdáin

Críoch..an todhchaí/Síocháin Domhanda/snámh in aghaidh an easa .. Is gaire cabhair Dé…

Breac síos seanfhocail agus nathanna cainte oiriúnacha mar shampla-

 • “Is ait an mac an saol é’ a deirtear..
 • “Ní neart go cur le chéile”
 • “Is mór idir inné agus inniu”
 • ‘Ní lia tír ná gnás”
 • “Bíonn an fhírinne searbh”
 • “Ar scáth a chéile a mhaireann na daoine”
 • Deirtear gur “fearr an troid ná an t-uaigneas”
 • Deirtear nach bhfuil saoi gan locht
 • Mar a deir an seanfhocal …

OSCAILT

Mínigh sceimhlitheoireacht i d'fhocail féin –céard a thagann i d'aigne nuair a chloiseann tú an focal sin

Nathanna cainte –cas cnaipe na teilifíse aon uair agus feicfidh tú …

  1. Ag dul in olcas in aghaidh an lae atá an scéal –Fadhb mhór idirnáisiúnta is ea í

  An Iaráic, an Afganastáin, Na Stáit Aontaithe, fiú an tír seo …

 

2. Is mór idir inné agus inniu mar a deirtear ach níl dearmad déanta againn ar an scrios agus trioblóid a tharla in ár tír féin –An IRA,Tuaisceart na hÉireann,na Poibleacánaigh,..blianta fada agus daoine soineanta faoi bhrú….an Fíor IRA’ –buama san Ómaigh..Tionchar na mblianta sin –Is léir domsa gur maraíodh agus gur gortaíodh an chosmhuintir .. feabhas tagtha ar an scéal anseo –cainteanna Síochána ..is léir domsa..Táimse faoin tuairim ..cloistear mórán cainte I láthair na huaire …

Saighdiúirí san Iaráic,Al Quaida ..an rud is mó a chuireann déistin orm ná..

 

3-..9/11.( an t-aonú lá déag de Mheán Fómhair ,dhá mhíle ‘s a haon ) An dá thúr,Nua Eabharc…An scrios,an ...

Sign In To View

Sign in or sign up in order to view resources on iRevise

Sign In Create An Account