iRevise Online Grinds Starting 18th January to 8th April

Oisín i dTír na nÓg Ardleibhéal

© irevise.com 2016.

All revision notes have been produced by mockness ltd for irevise.com.

CLÁR

Oisín i dTír na nÓg 4

Achoimre 4

Anailís an scéil 5

Téamaí agus Mothúcháin 5

Na carachtair 5

Oisín 6

Niamh Chinn Óir 6

Naomh Pádraig 7

Tréithe an bhéaloidis 7

Ceisteanna Scrúdaithe 9

Freagra Samplach 10

Féach ar na frásaí seo chun d’fhreagra a thacú: 11

Oisín i dTír na nÓg

Achoimre

Is scéal béaloidis é de chuid na Fiannaíochta é seo, a bhfuil clú agus cáil air timpeall an domhain. Fadó fadó, bhí trí chéad fear i nGleann na Smól ag déanamh iarracht cloch a bhaint ach bhí siad ag streachailt go géar. Cloch mór millteach a bhí ann agus bhí tacaíocht ag teastáil uathu. Go tobann, chonaic siad fear cróga dathúil ar chapaill bhán darb ainm Oisín. Fad is bhí sé ag tabhairt cabhair do na thrí chéad fear an cloch a bhogadh, bhris giorta an chapaill agus thit sé ar thalamh na hÉireann. D’athraigh an fear óg álainn seo go seanfhear dall cloíte. Tógadh go dtí Naomh Pádraig é, an seanduine agus glaodh amach é gurb é Oisín i ndiaidh na Féinne, a raibh clú agus cáil air go deo. Ba é Oscar a mhac agus ba é Fionn Mac Cumhaill a athair. Tosaíonn Naomh Pádraig ag insint an scéal faoi Thír na nÓg agus an bhean dathúil Niamh Chinn Óir.

Tarlaíonn an scéal mar seo: Bhí na Fianna ag seilg lá amháin in aice le Loch Léin nuair a chas siad ar bhean a bhí cosúil le Banríon (Niamh Chinn Óir), le gúna síoda agus dath an óir ar a cuid gruaige. Thit Oisín i ngrá léi láithreach agus dúirt Niamh Chinn Óir gurbh as Tír na nÓg í. Bhí sí in Éirinn chun Oisín a phósadh mar chuala sí faoi a cháil. Mheall sí Oisín mar ní fhaigheann aon duine bás nó ní éiríonn duine sean ann. Faoi dheireadh, chuir Niamh Oisín faoi gheasa agus d’fhág siad go Tír na nÓg.

Ar a bhealach go dTír na nÓg, shroich siad dún Rí na mBeo agus bhí iníon an rí i bpríosún ag an Fómhar Builleach. Thaispeáin Oisín a chrógacht agus bhain sé ceann de tar éis trí lá agus trí oíche ag troid leis. Phós siad lena chéile agus bhí triúr páistí acu – Fionn, Oscar agus ...

Sign In To View

Sign in or sign up in order to view resources on iRevise

Sign In Create An Account