iRevise Online Grinds Starting 18th January to 8th April

Na Méain Cumarsáide

© irevise.com 2016.

All revision notes have been produced by mockness ltd for irevise.com.

CLÁR

Na Meáin Chumarsáide 4

SEANFHOCAIL 4

Nathanna 4

Tús 5

1- Nuachtán 5

2 Nua theicneolaíocht 6

3. Baol ar an Idirlíne 7

4. Ciberbhulaíocht 8

5. An tionchar ár ndearcadh 8

6. Buntáistí 9

Na Meáin Chumarsáide

 SEANFHOCAIL

    • Is ait an mac an saol é (life is strange )
 • Is maith an scéalaí an aimsir (time will tell )
 • Aithníonn ciaróg ,ciaróg eile (it takes one to know one )
 • Bíonn an fhírinne searbh (truth is strange )
 • Ní bhíonn saoi gan locht (no one is perfect )
 • An rud is annamh is iontach (what is strange is wonderful )
 • Is binn béal ina thost (silence is golden )
 • An té a bhíonn thíos buailtear cos air (He who is down is down trodden )

 Nathanna

 • Is beag duine ar domhan anois nach bhfuil suim aige/aici I ..gcúrsaí reatha/sna meáin chumarsáide .. Most people today are interested in current affairs/the media..
 • Is beag duine faoi aois a caoga Most people under 50 ….
 • Is léiriú bocht ar an saol é it is a sad reflection on life
 • Níl teorainn ar bith leis an méid nuachtán/leabhar/iris

there is no limit to the amount of/newspapers/books/magazines… books

 • Tá fás ollmhór tar éis teacht ar (there has been a huge increase in ..
 • Is rud iontach é it is a wondrous thing
 • Feictear dom it appears to me
 • ‘S é mo thuairim láidir it is my strong opinion
 • Bhfuil réiteach na faidhbe le fail Is there a solution to the problem
 • Creid nó ná creid é believe it or not
 • I ndeireadh na dála at the end of the day
 • Is iomaí rud a théann I bhfeidhm ar dhaoine óga –lots of things influence young people
 • Ceist chonspóideach í It is a controversial topic
 • Níl aon amhras ann ná There is no doubt but that
 • Is náireach an scéal é It is shameful

 

 

Tús

Ar feadh i bhfad/Ar feadh na mblianta/Le fada an lá/ba iad na nuachtáin ,irisí,an raidió, an teilifís,an teileafóin na  príomh-mheán chumarsáide a bhí againn –ba uathu a fuair daoine eolas ar an domhan thart orthu .Is beag duine ar domhan anois nach bhfuil suim ...

Sign In To View

Sign in or sign up in order to view resources on iRevise

Sign In Create An Account