iRevise Online Grinds Starting 18th January to 8th April

Mo GhráSa (Idir Lúibíní) Nuala Ní Dhomhnaill Ardleibhéal

© irevise.com 2016.

All revision notes have been produced by mockness ltd for irevise.com.

CLÁR

Mo Ghrá-sa (idir lúibíní) Nuala Ní Dhomhnaill 4

Saol an Fhile 4

Príomhsmaointí – Teachtaireacht, Téama agus Mothúcháin an Dáin 4

Teicnící Filíochta 5

Íomhánna 5

Aoir, greann agus áibhéil 6

Teideal an dáin – (idir lúibíní) 6

Dúlra 6

Ceisteanna Scrúdaithe 7

Freagra samplach 7

Mo Ghrá-sa (idir lúibíní) Nuala Ní Dhomhnaill

Saol an Fhile

Rugadh an file cáiliúil seo sa bhliain 1952 i Sasana ach tógadh in Éirinn í, i gCorca Dhuibhne inár rugadh a tuismitheoirí. Tá cáilíocht bainte amach aici sa Ghaeilge agus sa Bhéarla ón Ollscoil Chorcaigh. Bhí suim aici sa Ghaeilge agus sna Dána ar feadh an tsaoil. B’fhéidir gur fhás an grá seo ón tréimhse ag labhairt trí Ghaeilge lena tuismitheoirí. Tá neart scríbhneoireacht déanta aici go dtí seo. D’fhoilsigh neart leabhar Gaeilge filíocht: An Dealg Droighin (1981), Féar Suaithinseach (1984), Pharaoh’s Daughter (1990), Feis (1991) agus Cead Aighnis (1998). Tá cumas aici sa teangachas agus tá aistriúcháin déanta ar go leor dá cuid dánta, Fraincís ach go háirithe. Is ball d’Aosdána í freisin agus creideann sí go huile is go hiomlán i gcearta na mban.

Príomhsmaointí – Teachtaireacht, Téama agus Mothúcháin an Dáin

Is aoir é an dán seo le Nuala Ní Dhomhnaill atá bunaithe ar shoinéad Shakespeare “My Mistress’s Eyes are Nothing Like the Sun” (Soinéad 130). Tá an dán seo plódaithe le tagairtí don ghrá ó thús deireadh. Áfach, níl an file seo i ngrá leis an duine (a fear chéile) toisc gur fear álainn dathúil é. A mhalairt atá ann, tá meas an domhain aici ar an bhfear seo toisc go bhfuil sé chomh deas, cineálta, taitneamhach tuisceanach. Molann an file é go hard na spéire ach is féidir a rá gur dán frithghrá é an dán seo. Is cosúil go bhfuil Ní Dhomhnaill ag cruthú fronsa in áit an dáin seo.

Sa blianta fada anuas, bhí an béim sna seandánta grá go huile is go hiomlán bunaithe ar chuma an duine. Anuas ar sin, is annamh a bhí cur síos déanta ar dhuine gránna gruama. ‘S...

Sign In To View

Sign in or sign up in order to view resources on iRevise

Sign In Create An Account