iRevise Online Grinds Starting 18th January to 8th April

Géibheann Caitlín Maude Ardleibhéal

© irevise.com 2016.

All revision notes have been produced by mockness ltd for irevise.com.

CLÁR

Géibheann - Caitlín Maude 4

Saol an Fhile 4

Teachtaireacht an dáin – Príomhsmaointe agus Téama an dáin 4

Teicnící filíochta: 5

Codarsnacht 5

Íomhánna 5

Atmaisféar agus mothúcháin 6

Friotal 6

Meadaracht agus foirm 6

Pearsantú, Meafair agus Siombailí 7

Ceisteanna Scrúdaithe 8

Freagra Samplach 9

Géibheann - Caitlín Maude

Saol an Fhile

Tá clú agus cáil ar an mbean seo, Caitlín Maude a rugadh i Ros Muc i gConamara in Iarthar na Gaillimhe sa bhliain 1941. Bhí suim ollmhór aici sa scríbhneoireacht ó aois óg agus sa mhúinteoireacht freisin. D’oibrigh sí mar mhúinteoir ar feadh tamaill sular tháinig clú uirthi mar amhránaí ar an sean-nós, mar aisteoir agus mar fhile. Bhain sí cáil amach nuair a ghlac sí páirt sa dráma cumhachtach An Triail mar Mháire Ní Chathasaigh sa bhliain 1964. Anuas ar sin, chaith sí tréimhse mhór ag cumadh scríbhneoireacht álainn mar shampla na bailiúcháin Dánta (1984) agus Drámaíocht agus Prós (1988). Scríobh sí an prós An Lasair Choille (1962) atá mar rogha ar an Siollabas Gaeilge na hArdteiste.

Bhí grá ollmhór aici dá teanga go dtí lá an bháis i 1982. Thosaigh sí gluaiseacht mhór ar son cearta na Gaeilge agus na Gaelgeoirí sa Ghaeltacht. Bhí meas na tíre uirthi go dtí gur bhuail an ailse léi.

Teachtaireacht an dáin – Príomhsmaointe agus Téama an dáin

Taispeánann struchtúr an dáin na príomhthéamaí go soiléir. Is iad na téamaí seo ná daoirse agus an easpa saoirse, cúrsaí timpeallachta agus uaigneas. Feicimid na téamaí níos soiléire nuair a dhírímid ar gach véarsa.

Sa chéad véarsa, is dóigh go bhfuil an t-ainmhí seo fiáin, láidir agus cumhachtach go leor. Ba chóir don leon seo a bheith sa teochreasa; áit ina bhfuil sé an rí agus lán le fuinneamh agus saoirse. Is cinnte go bhfuil an leon seo sásta lena shaol gan aon rud ag cur isteach leis. Áfach, is é Géibheann teideal an dáin seo agus athraíonn rudaí go mór sa dara véarsa. Ciallaíonn Géibheann príosún agus sa chomhthéacs s...

Sign In To View

Sign in or sign up in order to view resources on iRevise

Sign In Create An Account