iRevise Online Grinds Starting 18th January to 8th April

Dís Siobhán Ní Shúilleabháin Ardleibhéal

© irevise.com 2016.

All revision notes have been produced by mockness ltd for irevise.com.

CLÁR

Dís - Siobhán Ní Shúilleabháin 4

Saol an Údair 4

Achoimre 4

Tréithe an ghearrscéil / Stíl an scéil 5

Téama an scéil 5

Mothúcháin 6

Na carachtair 7

An bhean: 7

An fear: 7

Ceisteanna Scrúdaithe 8

Freagra Samplach 9

Féach ar na frásaí seo chun d’fhreagra a thacú: 10

Dís - Siobhán Ní Shúilleabháin

Saol an Údair

Is as Imileá, Baile an Fheirtéaraigh, Co. Chiarraí í. Rugadh i 1928 í agus chaith sí tamaill ag múineadh. D’oibrigh sí ar fhoclóir cáiliúil Béarla-Gaeilge de Bhaldraithe. Foilsíodh na leabhair – Ospidéal (1980) agus Aistriú (2004). Tá tríocha Gradam Oireachtais buaite aici dá cuid scríbhneoireachta go dtí 2013 nuair a fuair sí bás. Dar leis an laoch John B. Keane, ba í Ní Shuilleabháin “the best dramatist writer in Ireland”.

Achoimre

Tá an gearrscéal seo bunaithe ar lánúin óg atá ina suí cois tine. Feicimid fear darb ainm Seán tar éis filleadh abhaile ó lá fada oibre agus go bhfuil sé tuirseach traochta. A bhean chéile, gan a hainm luaite sa scéal, ina suí in aice leis ag iarraidh comhrá a dhéanamh leis tar éis a lá ar fad ag déanamh obair an tí. Níl fonn cainte ar Sheán ach deir sí leis go bhfuil siad sa pháipéar nuacht toisc gur ghlac sí páirt i suirbhé. Tháinig bean an tsuirbhé go raibh sí torrach agus chaith siad cúpla uair an chloig ach cur ceisteanna uirthi faoi saol na mban. Dar leis an suirbhé, tá bean amháin as gach ceathrar sa tír mí-shásta lena saol agus gur duine díobh sin féin. D’éirigh Seán feargach dá bharr toisc gur labhair sí le strainséir faoina saol. Áfach, ceapann sí go bhfuil níos mó suime aige sa pháipéar ná inti “níl inti ach staitistic”.

Cuireann sí an milleán ar Sheán, deir sí leis gur inis sí bréaga sa tsuirbhé mar go raibh fearg uirthi, mar gheall ar an easpa cainte agus go raibh lá gruama dorcha ann freisin. Dar léi, bíonn saol na mban gan mhaith agus gur thug sí freagraí don bhean toisc go raibh trua aici di. An t-aon cúis amháin a dhearna sí an tsuirbhé ...

Sign In To View

Sign in or sign up in order to view resources on iRevise

Sign In Create An Account