iRevise Online Grinds Starting 18th January to 8th April

Dífhostaíocht

© irevise.com 2016.

All revision notes have been produced by mockness ltd for irevise.com.

CLÁR

Dífhostaíocht 1

DÍFHOSTAÍOCHT        (agus fadhbanna  ag baint leí) 4

SEANFHOCAIL 4

NATHANNA 4

Tús 5

1-An scéal inniu 5

2- neamhchinnteacht agus an Eisimirce 6

3 Eacnamaíocht 6

4 Ag éalú ón bhfadhb 7

5-Féinmharú 7

Críoch 8

DÍFHOSTAÍOCHT        (agus fadhbanna  ag baint leí)

 

SEANFHOCAIL

 • Is fearr an tsláinte ná an táinte
 • Is ar scáth a chéile a mhaireann na daoine
 • Níl aon tinteán mar do thinteán féin
 • Bíonn an fhírinne searbh
 • Baist do leanbh féin ar dtús
 • Ní thuigeann an sách an seang
 • Ní neart go cur le chéile

  

NATHANNA

 • Tá a fhios ag gadhair an bhaile go/gur nach/nár....
 • Ní dhéanann na polaiteoirí faic na fríde ...
 • Is gné a bhíonn go seasta ár gcrá ná an dífhostaíocht(An bhochtaineacht/,fadhb an óil,/fadhb na ndrugaí.......)
 • Caithfear an gníomh a chur leis an bhfocal
 • Mar ógánach an lae inniu
 • Bhfuil fuascailt na faidhbe le fáil?

 

 

Tús

Meitheamh 2013 buailte linn anois agus fós ta an seanphort céanna le cloisteáil againn –níos minice anois ná riamh –ceist na dífhostaíochta sa tír seo ....i gcónaí á phlé ach níl réiteach faighte againn fós .Nuair a thit an tóin as eacnamaíocht na tíre seo ,thit an tír féin

(the same old song being sung –unemployment in this country ... constantly discussing it but so far no solution found .When the bottom fell out of our economy the whole country fell also)

 

1-An scéal inniu

is oth liom a rá ach tá an fhadhb níos measa anois ná riamh ...ceithre céad míle as obair agus an uimhir ag méadú in aghaidh an lae ...’Bíonn an fhirinne searbh a deirtear ach sin an fhirínne..Mar is eol do chách tá líne fada d’ógánaigh na tíre seo caillte do thír eile

(the situation today I am loathe to say but the problem is worse now than ever..400,000 out of work and the number rising each day ..truth is bitter sometimes but thats the truth ..As everyone  knows , a long line of youngsters from this country  have been lost to another country )

M’uncail féin( mo dheartháir féin,mo dheirfiúir fhéin,......

Sign In To View

Sign in or sign up in order to view resources on iRevise

Sign In Create An Account