iRevise Online Grinds Starting 18th January to 8th April

DAOINE ÓGA AN LAE INNIU

© irevise.com 2016.

All revision notes have been produced by mockness ltd for irevise.com.

 

CLÁR

DAOINE ÓGA AN LAE INNIU 4

Seanfhocail 4

Nathanna 5

Ceisteanna 5

Tús 6

1(Saol maith) 6

2(Oideachas) 6

3(Ól agus Drugaí) 6

4 (An Imirce /dífhostaíocht) 7

5(Cúrsaí moráltachta) 7

6 Críoch 7

 

 

 

 

 

 

 

DAOINE ÓGA AN LAE INNIU

Seanfhocail

Mol an óige agus tiocfaidh sí

The quiet one is often guilty.

Is fearr go mall ná go brách

"like sees like"

Ní féidir ceann críonna a chur ar cholainn óg

The hills are green far away

Tá a lán mara eile san fharraige

“It's sweet, a mouth in its silence.” 

Ní neart go cur le chéile

A chain is only as strong as its weakest link".

Tús maith leath na hoibre

Castles are built one after the other; do things one at a time.

I ndiaidh a chéile a thógfar na caisleáin

Your health is better than wealth

Nuair a bhíonn an t-ól istigh bíonn an chiall amuigh

The truth can hurt.

Sceitheann fíon fírinne

Wine brings out the truth

Ní thagann ciall roimh aois

Sense doesn’t come before age

Nathanna

I mo thuairim pearsanta féin..

In my personal opinion

Creid nó ná creid é

Believe it or not

Cloistear go minic

It is often heard

Feictear dom

As I see it

Is léir do chách

Its obvious to everyone

Bíodh sin mar atá/

That as it may

Is aoibhinn beatha an scoláire

A scholar has a great life

Tá taithí agamsa

I have experience in

Táim cinnte dearfa de

I am positive about it

Bhfuil fuascailt na faidhbe le fail

Is there a solution to the problem

Cén dochar é/

What harm is it

Tá an scéal ina phraiseach

That story is a disaster

Cas cnaipe teilifíse aon uair agus feicfidh tú

Take a look at the television once and you’ll see it.

is breá an rud í an óige

Youth is a great thing

Ceisteanna

2012-Cóiriúlacht in Éirínn/Dream leisciúil iad na daoine óga

2011-Cearta páistí/daoine óga ó thíortha iasachta agus an saol a bhí acu in Éirínn

Tús

Is maith an rud í an óige ‘ Is minic a chloistear sin agus i ndáiríre caithfidh mé a admháil gurb aoibhinn an saol atá agam…. nó/Cé a dúirt sin ar dtús??Táim bréan den ráiteas sin –I mo thuairimse féin is deacair a...

Sign In To View

Sign in or sign up in order to view resources on iRevise

Sign In Create An Account