iRevise Online Grinds Starting 18th January to 8th April

CÚRSAÍ SLÁINTE (Seandaoine Páistí)

© irevise.com 2016.

All revision notes have been produced by mockness ltd for irevise.com.

CLÁR

CÚRSAÍ SLÁINTE (Seandaoine/Páistí) 4

Seanfhocail 4

CÚRSAÍ SLÁINTE (Seandaoine/Páistí) 5

1-Buntáistí 5

2-Fadhbanna –(problems) 5

SEANDAOINE 7

Críoch 7

CÚRSAÍ SLÁINTE (Seandaoine/Páistí)

Seanfhocail

Is fearr an tsláinte ná an táinte

Health is better than wealth

Bíonn blas ar an mbeagán

Little things tend to be tasty

Is mór idir inne agus inniu

 times have changed since those days

Is glas iad na cnoic I bhfad uainn

The hills are green far away

Is fearr féachaint romhat ná dhá fhéachaint I d’ dhiaidh

Better a look ahead than two looks back.

Ar scáth a chéile a mhaireann na daoine

“People live in each other's shadows.” 

Is fearr an troid ná an t-uaigneas

Strife is better than loneliness.

Is fearr go mall ná go brách

 Better late than never

Is maith an scéalaí an aimsir

The weather is a great storyteller

Ní bhíonn in aon rud ach seal

Nothing lasts forever

I ndiaidh a chéile a thógtar na caisleáin

Castles were built after each other.

Níl luibh ná leigheas in aghaidh an bháis

There's neither herb nor cure against death

CÚRSAÍ SLÁINTE (Seandaoine/Páistí)

Bealtaine 2013 buailte linn anois agus an seanphort céanna á phlé againn –sé sin cúrsaí sláinte nó ba cheart liom a rá easnamh i gcúrsaí sláinte sa tír seo…S'éard a bhí i mbéal an phobail le déanaí ná ospidéal nua do pháistí agus cá mbeidh sé suite .Cheapfá gur ceist dochar í seo ach ceist chonspóideach í ar aon nós .Tá an t-ábhar seo pléite agus athphléite ag polaiteoirí,dochtúirí lucht pleanála agus ag an bpobal ,tá tuairim achrannach ag gach aon duine agus gan aon ghrúpa ar an gcomhfhocal . Faoi dheireadh tá sé socraithe anois ospidéal nua a bhunú sa bhliain 2018. I ndiaidh a chéile a thógtar na caisleáin ‘is dócha!!

1-Buntáistí

Gan dabht ,tá an córas ina phraiseach .Cas cnaipe na teilifíse aon uair agus cloisfidh tú rud éigin faoi Séamas Ó Rathallaigh.Deirtear gur fearr an tsláinte ná an táinte ach tá a chuma ar an scéal sa tír seo nach féidir an tsláinte a bhe...

Sign In To View

Sign in or sign up in order to view resources on iRevise

Sign In Create An Account