iRevise Online Grinds Starting 18th January to 8th April

Colscaradh Pádraig Mac Suibhne Ardleibhéal

© irevise.com 2016.

All revision notes have been produced by mockness ltd for irevise.com.

CLÁR

Colscaradh - Pádraig Mac Suibhne 4

Saol an Fhile 4

Príomhsmaointí – Teachtaireacht agus téama an dáin 4

Teicnící filíochta: 4

Codarsnacht 4

Íomhánna 4

An fear 5

An bhean 5

Meafair 5

Mothúcháin 6

Friotal an dáin 6

Athrá 6

Ceisteanna Scrúdaithe 8

Freagra samplach 8

Colscaradh - Pádraig Mac Suibhne

Saol an Fhile

Rugadh an file agus scríbhneoir cáiliúil Pádraig Mac Suibhne in Ard an Rátha, Co. Dhún na nGall sa bhliain 1942. Thosaigh sé ag múineadh tar éis saol na hOllscoile ag déanamh staidéar ar an nGaeilge agus an stair. D’éirigh leis mar phríomhoide meánscoile. Chaith sé a lán ama ag aisteoireacht in Amharclann an Damer i mBaile Átha Cliath. I measc na cnuasaigh filíochta atá cumadh aige ná Solas Uaigneach (1992) agus Spaisteoireacht (1988). Tháinig níos mó clú agus cáil air nuair a sheoladh trí ghearrscéal nua dá chuid: ‘An Coinín Cliste’, ‘An Mhallacht’ agus ‘Ned faoi Bhinn’.

Príomhsmaointí – Teachtaireacht agus téama an dáin

Deirtear go raibh an-suim ag Mac Suibhne i saol na bpáistí a raibh a thuismitheoirí scartha óna chéile. Dá bharr, chumadh an dán seo. Sa dán seo, feicimid lánúin pósta a bhfuil mianta difriúla acu sa phósadh. Is cinnte go bhfuil neart grá sa phósadh ach fós, tá coimhlint mhór eatarthu toisc nach bhfuil siad in ann tuiscint a bhaint amach chun an pósadh a choinneáil. Níl siad oiriúnach dá chéile agus cruthaítear íomhánna don phósadh seo chun na mianta difriúla a léiriú go ríléir don léitheoir. Sa saol réadúil, ní éiríonn gach pósadh agus déantar an-chur síos ar an suíomh seo.

Teicnící filíochta:

Codarsnacht

Tá an-cháil bainte amach ag Mac Suibhne mar gheall ar a chumas chun codarsnacht a chur in iúl dúinn. Is í an chodarsnacht ceann de na teicnící filíochta is láidre sa dán seo toisc go bhfuil sé ag déanamh iarracht idirdhealú a dhéanamh idir bhean agus fear chéile. Cosúil leis an dán ar an gcúrsa seo ‘Géibheann’ le Caitlín Maude, baineann Mac Suibhne úsáid as réimse mór...

Sign In To View

Sign in or sign up in order to view resources on iRevise

Sign In Create An Account