iRevise Online Grinds Starting 18th January to 8th April

Caca Milis Bryan Lynch Ardleibhéal

© irevise.com 2016.

All revision notes have been produced by mockness ltd for irevise.com.

CLÁR

Dís - Siobhán Ní Shúilleabháin 4

Saol an Údair 4

Achoimre 4

Tréithe an ghearrscéil / Stíl an scéil 5

Téama an scéil 5

Mothúcháin 6

Na carachtair 7

An bhean: 7

An fear: 7

Ceisteanna Scrúdaithe 8

Freagra Samplach 9

Féach ar na frásaí seo chun d’fhreagra a thacú: 10

Caca Milis - Bryan Lynch

Achoimre

Is scannán é an prós seo a mhúsclaíonn neart mothúcháin ionann mar gheall ar an mbrón atá le brath. Tosaíonn an scannán le bhean darb ainm Catherine ag an stáisiúin traenach sa charr ag fanacht le cúramóir na máthar atá sean agus cantalach.

Feicimid Catherine ar an traein ina haonar leis a leabhar grá agus í ag iarraidh é a léamh go ciúin. Ní seans go mbeadh sé sin á tarlú inniu nuair a shuíonn fear dall, ciotach darb ainm Paul os a comhair. Is fear cainteach, fuinniúil é Paul atá ag dul ar a chuid laethanta saoire. Anuas ar sin, tá asma air agus braitheann sé ar a análóir chun cabhrú leis.

Go tobann, tá ocras ar Paul agus tógtar amach cáca milis bándearg. Faoi láthair, tá sé ag cur isteach ar Catherine toisc go bhfuil sé ag caint gan stad gan staonadh, ach cur stop le léitheoireacht Catherine.

Toisc go mbíonn Paul ag déanamh an turas seo ar feadh na blianta tá na radhairc taobh amuigh den fhuinneog ar eolas aige agus léiríonn sé iad go ceart agus tá sé an-sásta leis féin. Áfach, insíonn Catherine bréag dó ag rá nach bhfuil an ceart aige agus go tobann, téann sé le buile, ina praiseach ceart. Dá bharr, tagann taom asma air agus baineann sé úsáid as a análóir. Éiríonn Catherine sásta anois go bhfuil Paul trína chéile agus tosaíonn an cruachás do Paul anois, faraor.

Tosaíonn sé ag ithe a chuid cáca milis agus ag ól cupán caife agus tá sé ag streachailt leis go mór. Taispeánann Catherine cé chomh cruálach is atá sí nuair a insíonn do Paul go bhfuil péist mhór sa cháca milis agus gur ith Paul í. Tagann taom asma air arís ach bogann Catherine a análóir go míthrócaireach ón mbord. Breathnaíonn Cather...

Sign In To View

Sign in or sign up in order to view resources on iRevise

Sign In Create An Account