iRevise Online Grinds Starting 18th January to 8th April

Bulaíocht ar an idirlíon

© irevise.com 2016.

All revision notes have been produced by mockness ltd for irevise.com.

CLÁR

BOCHTAINEACHT 4

Seanfhocail 4

Nathanna 5

Tús 6

1-Brí an fhocail ‘bulaíocht’ 6

2-Sagairt pharóiste 6

3-Cá dtosaíonn bulaíocht? 7

4. Bulaíocht ar an idirlíon 7

Críoch 8

BULAÍOCHT AR AN IDIRLÍON

BULAÍOCHT AR AN IDIRLÍON /FORÉIGEAN I GCOINNE LEANAÍ/CEARTA PÁISTÍ/PRÍOBHÁIDEACHAS CAILLTE

Seanfhocail

Is minic a bhíonn ciúin ciontach

One that will not plead that cause wherein his tongue must be confuted by his conscience."

An té a bhíonn thíos buailtear cos air

The one who succeeds is toasted. The one who fails is kicked.

Mol an Óige agus tiocfaidh sí

"Praise the youth and she will come. Kick her in the butt and she will fall.".

An rud a chíonn an leanbh ,’níonn an leanbh

What the child sees the child does

Coigil an tslat ‘s mill an mac

He who spares his rod hates his son, but he who loves him, takes care to chastise him.

Is ait an mac an saol é

The life is the strange son."

Is aoibhinn beatha an scoláire

The scholar has a great life

Is minic cuma an aingil ar an diabhail féin

There is often the look of an angel on the Devil himself.

             

 

Nathanna

Creid nó ná creid é

Believe it or not

Breathnaímis

Let’s look

Féachaimis

Let’s look

Tráth dá raibh

Back in the day

le blianta beaga anuas/

For the last few years

rud eile a chuireann déistin orm ná

Another thing that disgusts me is..

Is iomaí fadhb atá sa saol corrach seo

There are lots of problems in this hectic life

Is léir do chách go bhfuil géarchéim againn anois maidir le ../

It’s quite obvious to everyone that we now have a crisis with respect to..

Dúradh uair go

It was once said

Bhfuil a leithéid ann a thuileadh?

Are the likes of them around anymore?

easpa cabhrach

A lack of help

easpa tuisceana../

A lack of understanding

Is oth liom a rá ../

I am afraid to say ...

Is in olcas atá an scéal seo imithe

This story only gets worse

Seo ceann de na fadhbanna is mó atá againn anois…

This is one of the biggest problems we have now..

Dá olcas an scéal, caithfear bheith dóchasach

The...

Sign In To View

Sign in or sign up in order to view resources on iRevise

Sign In Create An Account