Bochtaineacht Revision Notes

© irevise.com 2016.

All revision notes have been produced by mockness ltd for irevise.com.

CLÁR

BOCHTAINEACHT 4

Seanfhocail 4

Tús 4

1-Céard is brí le bochtaineacht 4

2-Tríú domhan 5

3- Ró mhéad Bia 5

4-Daoine gan dídean 6

5-Refugees 7

Críoch 7

BOCHTAINEACHT

Seanfhocail

An té a bhíonn thíos buailtear cos air

Kick a man when he is down !The down are down trodden

Ní thuigeann an sách an seang

The rich don’t understand the poor

Níl aon tinteán mar do thinteán féin

There’s no place like home

Is ar scáth a chéile a mhaireann na daoine

There is strength in unity

I dtus na haicíde is fusa í a leigheas

Prevention is better than cure

Is maith an t-anlann an t-ocras

Hunger is great sauce)

Is féidir giotaí den aiste ‘Dífhostaíocht’ a úsáid anseo freisin –dá bhrí sin níl ach nótaí breise atá anseo ..

Tús

An bhliain 2013 buailte linn anois agus fos tá na fadhbanna céanna againne ‘s a bhí ó thús ama! Cé go bhfuil feabhas mór tagtha ar an gcaighdeán maireachtála le blianta beaga anuas tá fadhb na bochtaineachta i gcónaí ár gcrá.’I dtús na haicíde is fusa í a leigheas’ a deirtear linn ach is cosúil nach nglacaimid leis an gcomhairle sin

2013 here and yet we continue to have the same problems down through the years.Even though there has been a huge improvement in our standard of living in recent years the problem of poverty continues to plague us .Prevention is better than cure we are told but it appears we ignore this advice.

1-Céard is brí le bochtaineacht

Traditional interpretation of poverty

S'Éard atá i gceist agam nuair a luaimse ‘bochtáin ‘ ná iad siúd a fheicimid caite I ndoirse na sráideanna ,iadsan a chodlaíonn lasmuigh san oíche gan díon ar bith acu i rith an tsamhraidh agus i rith an gheimhridh /. Chomh maith leo sin tagann pictiúir I mo cheann de pháistí óga ag fulaingt de bharr an ocrais san Aifric nó san Áis …. Ach tá nua bhochtáin tagtha ar an saol anois –iad siúd ar leasa shóisialaigh ,agus na daoine ar bhunioncaim,na dífhostaithe,seandaoine agus tuismitheoirí aonair .Ní gá ré an Tíogair Ch...

Sign In To View

Sign in or sign up in order to view resources on iRevise

Sign In Create An Account