iRevise Online Grinds Starting 18th January to 8th April

Béaltrial notes 2016 Leaving Cert Irish Oral Exam Prepartion notes

Cúpla leid duit ar dtús: 2

Nathanna Cainte: 3

1.Bua sa Chomórtas Raidió: 5

2.Tá sé in am tosú ag obair!:. 7

3.Lá spraoi san Ardchathair: 9

4.Madra ar Strae: 11

5.An Ghaeilge – seoid luachmhar agus cuid dár gcultúr: 13

6.Drochaimsir an Gheimhridh – Athrú Aeráide: 15

7.An Fhoireann ag Cruthú go hiontach: 17

8.Fadhbanna ar saoire: 19

9.Ag téacsáil sa rang: 21

10.An Ghéarchéim Eacnamaíochta: 23

11.Cúrsa Gaeilge sa Ghaeltacht: 25

12.Timpiste: 27

13.Seó faisin sa Scoil: 29

14.Buntáistí Móra na hIdirbhliana: 31

15.Cóisir gan chead: 33

16.Tine sa Teach: 35

17.Samhradh Iontach: 37

18.Filleann an fón: 39

19.Cuairt an Uachtaráin: 41

20.Gadaíocht ar an Traein: 43

Ceisteanna: 44

Liosta Ceisteanna: 44

Liosta Seanfhocail:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..45

Cúpla leid duit ar dtús:

  • Bí cinnte go bhfuil stór foclóir ar leith agat do gach pictiúir. Mholfainn do dhaltaí iad a scríobh isteach ar na pictiúir agus iad ag staidéar.
  • Tá an scrúdaitheoir ag éisteacht amach le haghaidh éagsúlacht briathra agus foclóir. Ná bí ag rá na focail “Bhí” agus “Tá” nó aon bhriathar eile rómhinic.
  • Bain úsáid as nathanna. Tá cúpla sampla do nathanna úsáideacha ar an gcéad leathanach eile.
  • Bain úsáid as seanfhocail chomh minic agus is féidir ach bí cinnte go bhfuil nasc ag an seanfhocal leis an tsraith agus go bhfuil sé oiriúnach.
  • Braitheann sé ar an dalta má tá tú ag iarraidh an tsraith a dhéanamh san Aimsir Chaite nó san Aimsir Láithreach. Bí cinnte áfach, go bpiocann tú aimsir amháin agus go bhfanann tú leis ó bhun go barr.
  • Deirtear go gcaithfidh tú caint a dhéanamh ar feadh trí nóiméad ar an bpictiúr. Níl anseo ach treoir ach is féidir leat níos mó a rá nó is féidir leat níos lú a rá ach bí ar an eolas go gcoinneoidh an scrúdaitheoir thú ar feadh cúig nóiméad dhéag.
  • Smaoinigh ar na rudaí seo agus tú ag i mbun cainte: nath, briathar, ainmfhocal, aidiacht más féidir :
  • Chuaigh sé go dtí an siopa

  • Go tobann, shocraigh leis rith ar nós na gaoithe go dtí an siopa búistéara.

Nathanna Cainte:

Bíonn an scrúdaitheoir a...

Sign In To View

Sign in or sign up in order to view resources on iRevise

Sign In Create An Account