IRevise.com weekly Online Tutorials Schedule 4th May to 8th May

An Timpeallacht Revision Notes

© irevise.com 2016.

All revision notes have been produced by mockness ltd for irevise.com.

 

CLÁR

Timpeallacht (truailliú) 4

Seanfhocail 4

Tús 4

Ciseal ózóin 5

Truailliú 5

Truailliú núicléach 6

Ola 6

Eagraíochtaí deonacha 6

Críoch 7

 

 

 

 

 

 

 

Timpeallacht (truailliú)

Seanfhocail

Is minic ciúin ciontach

The quiet one is often guilty.

Aithníonn ciaróg ciaróg eile

"like sees like"

Is glas iad na cnoic i bhfad uainn

The hills are green far away

Is binn béal ina thost

“It's sweet, a mouth in its silence.” 

Ní neart go cur le chéile

A chain is only as strong as its weakest link".

I ndiaidh a chéile a thógtar na caisleáin

Castles are built one after the other; do things one at a time.

Is fearr an tsláinte ná an táinte

Your health is better than wealth

Bíonn an fhírinne searbh

The truth can hurt.

   

Tús

Tír álainn shuaimhneach is ea an tír seo de ghnáth .Tá clú agus cáil uirthi ar fud an domhain mar áit shuaimhneach ,áit a bhfaighidh tú faoiseamh ó bhrú an tsaoil inti. Sin mar a gceapann turasóirí ar aon nós’Is glas iad na cnoic i bhfad’ uathu is dócha mar an féidir a rá i ndáiríre gur tír álainn í Éire a thuilleadh?. Nach bhfuil sí beagnach millte anois leis an mbruscar , leis an dímheas, le truailliú?

(This country is a beautiful peaceful country usually.It has a great reputation as a place from which you can escape the pressures of life.Thats the opinion of tourists anyway .Far away hills are green I suppose as can one really say that this is a beautiful country any longer?Is it not destroyed with litter ,with disrespect,with pollution?)

Ciseal ózóin

Ní féidir a shéanadh ach go bhfuil feabhas mór tagtha ar ár gcaighdeán maireachtála le blianta beaga anuas ./Is iontach an saol atá againn –laethanta saoire ,taisteal,teicneolaíocht, fionnachta eolaíochta,siopadóireacht,carr faoinár dtóin agus mar sin de. / Tá monarchanna againn agus fostaíocht iontu .Tá teas inár dtithe –idir gáis agus ola. Éirimid ar maidin, téimid amach an doras agus go deireadh na hoíche is beag smaoineamh a dhéanaimid ar ár timpeallac...

Sign In To View

Sign in or sign up in order to view resources on iRevise

Sign In Create An Account