iRevise Online Grinds Starting 18th January to 8th April

An tEarrach Thiar Máirtín Ó Díreáin Ardleibhéal

© irevise.com 2016.

All revision notes have been produced by mockness ltd for irevise.com.

CLÁR

An Spailpín Fánach - File anaithid 4

An File 4

Teachtaireacht an dáin – cúlra agus príomhsmaointí 4

Téama an dáin 4

Atmaisféar 5

Teicnící filíochta 5

Mothúcháin 5

Íomhánna 5

Stíl scríbhneoireachta – Meadaracht 6

Logainmneacha 6

Friotal 6

Ceisteanna Scrúdaithe 7

Freagra Samplach 7

An Spailpín Fánach - File anaithid

An File

Ní fios cé a chum an dán seo - file anaithnid i gceist. Deirtear gur cumadh é ag deireadh an 18ú haois nó ag tús an 19ú haois. Rud amháin atá soiléir ná go raibh an file ar buile faoi shaol na spailpíní in Éirinn.

Teachtaireacht an dáin – cúlra agus príomhsmaointí

Ag an am seo in Éirinn, tréimhse staire shuaite a bhí ann. Bhí coimhlint mhór ag tarlú idir na Sasanaigh agus na hÉireannaigh, ach bhíomar faoi bhois cait ag na Sasanaigh agus muidne ag súil le cabhair mhíleata ón bhFrainc. Bhí na Péindlíthe i bhfeidhm sa tír agus ba mhór an chruacháis a bhí timpeall na tíre. Bhí easpa cearta ag na Caitlicigh i gcoinne na Protastúnaigh. Ní raibh an dara rogha acu ach troid in aghaidh na Sasanaigh – cruthaíodh na hÉireannaigh Aontaithe chun dul i ngleic leis an córas polaitíochta gus sóisialta éagórach seo.

Dá bharr, bhí neart fir na tír ag obair mar spailpíní. An rud atá i gceist mar spailpín ná oibritheoir feirme a chuaigh timpeall na tuaithe ag fulaingt. Drochphost a bhí ann ó thaobh pá agus saghas oibre. Bhí ar na spailpíní dul amach ag tús na maidine ag lorg oibre ó na feirmeoirí móra na tíre. Anuas ar sin, bhíodh aontaí hireála ar siúl ar laenta saoire áirithe chun na feirmeoirí breathnú ar na spailpíní. Piocadh na feirmeoirí na spailpíní is láidre chun oibre crua a dhéanamh. Bhí an aimsir go dona i rith na mbliana mar is ghnáth agus más rud é gur éirigh siad tinn, bhí seans mór gur chaill siad a phost sin. Fad is a bhí na Sasanaigh i gcumhacht, bheadh obair crua mar seo ag tarlú. Cinnte, bhí míshástacht le brath tríd an dáin.

Téama an dáin

Déantar an-cur síos ar an saol cr...

Sign In To View

Sign in or sign up in order to view resources on iRevise

Sign In Create An Account