iRevise Online Grinds Starting 18th January to 8th April

An Gnáthrud Deirdre Ní Ghrianna Ardleibhéal

© irevise.com 2016.

All revision notes have been produced by mockness ltd for irevise.com.

CLÁR

An Gnáthrud Deirdre Ní Ghrianna 4

Saol an Údair 4

Achoimre 4

Cúlra an scéil 5

Anailís an scéal 5

Teideal an scéil 5

Téamaí an scéil 6

Codarsnacht 7

An stíl scríbhneoireachta 7

Na carachtair 7

Jimmy 7

Sarah 8

Billy 8

Liz 8

Ceisteanna Scrúdaithe 9

Freagra Samplach 10

An Gnáthrud Deirdre Ní Ghrianna

Saol an Údair

Níl an t-uafás ar eolas againn faoi údar an scéil seo. Áfach, is í Déirdre Ní Ghrianna údar an scéil seo a bhfuil an suim aici i dTrioblóidi na dTuaisceart . Foilsíodh ‘An Gnáthrud’ sa bhliain 1999 agus tá dhá leabhair eile foilsithe aici, Eachtra (2005) san áireamh. Tá sí an-eolasach faoin tréimhse seo in Éirinn a thugann an-léargas dúinn.

Achoimre

Oíche amháin i mBéal Feirste, bhí an príomhcharachtar Jimmy ag tógáil na dí lena chairde i mbéar éigin. Ní raibh mórán suime aige san ólacháin agus fad is a bhí sé ann, bhí sé ag machnamh faoi a chlann óg sa bhaile – a bhean chéile Sarah, a mhac John agus a chúpla Margaret agus Elizabeth. An t-aon cúis amháin a raibh sé ag ól ná dúirt Sarah leis dul ar eagla go sílfeadh na fir go raibh sé faoi bhois an chait aici. B’fhearr leis a bheith ag ithe le scannán ar siúl ar an tolg.

Bhí sé ina shuí le Billy, fear a bhí ag streachailt ar an láthair tógála agus bhí Jimmy ag tabhairt cabhair dó. Bhí neart meisceoirí timpeall an bhéir agus níor thuig sé cén fáth nach raibh sé ar a n-intinn chun dul abhaile. Go deireanach, cheannaigh sé agus Sarah teach nach raibh costasach ar bith – ceithre mhíle ach dheisigh siad go hálainn é. Bhí deoch an dorais aige agus thug sé slán do Billy agus na pótairí agus imithe leis go dtí an bhialann Shíneach, áit a thug sé cuairt do gach Aoine chun bia a fháil dó féin agus Sarah.

Shroich sé an bhialann agus bhí grúpa déagóirí drochbhéasacha ann. Tá sé ag tnúth go mór le dul abhaile chuig Sarah agus na páistí. Chuir duine amháin ceist ar Jimmy chun airgead a fháil agus thaispeáin sé a chineáltas dó. Bhí máthair óg singil,...

Sign In To View

Sign in or sign up in order to view resources on iRevise

Sign In Create An Account