iRevise Online Grinds Starting 18th January to 8th April

An Bhéaltriail Sampla 5

Sampla 5 - Seán Ó Murchú

Mé féin, mo mhuintir agus m’áit chónaithe:

• Seán Ó Murchú is ainm dom.

• Tá mé seacht mbliana déag d’aois.

• Tá seisear i mo theaghlach.

• Seán agus Íde is ainm do mo thuismitheoirí.

• Tá triúr deartháireacha agam: Micheál, Pádraig agus Liam.

• Is mise an dara duine is óige sa gclann.

• Is múinteoir í mo mháthair agus is feirmeoir é m’athair.

• Is Garda é Micheál. Tá sé lonnaithe i Maigh Chromtha.

• Is innealtóir é Pádraig agus tá sé ag maireachtáil i mBaile Átha Cliath.

• Tá Liam sa dara bliain ar scoil.

• Tá cónaí orainn i dteach scoite i mbaile fearainn beag gar do bhaile Thrá Lí.

• Tá páirc peile sa cheantar agus halla pobail. Seachas sin níl mórán áiseanna poiblí eile ann.

• Tá siopa beag i ngiorracht scread asail don teach agus tá teach tábhairne ansin chomh maith.

• Chuaigh mé go dtí an mbunscoil áitiúil atá cúpla nóiméid siúil ó mo theach.

• Taitníonn an áit go mór liom. Tá sé ciúin agus síochánta.

An Scoil

• Freastalaím ar mheánscoil bheag mheascaithe atá cúpla míle síos an bóthar.

• Tagaim ar scoil ar an rothar. Coinníonn sé seo aclaí mé ach is minic go mbím fliuch go raiceann nuair a shroichim an scoil.

• Níl ach tuairim is dhá chéad scoláire ag freastal uirthi. Tá tuairim is tríocha múinteoir sa scoil.

• Is scoil bheag í agus tá aithne ag gach duine ar a chéile. Dá bhrí sin tá atmaisféar deas san áit.

• Níl mórán áiseanna againn sa scoil.

• Tá páirc peile againn ach níl aon pháirc sacair againn.

• Tá halla gleacaíochta againn ach tá sé an-sean agus tá drochbhail air.

• Tá caint le cúpla bliain anuas go bhfaigheadh muid foirgneamh nua. B’fhéidir nach dtárlóidh sé in aon chor anois mar gheall ar an ngéarchéim eacnamaíochta. “Is maith an scéalaí an aimsir” is dócha.

• Déanaim Gaeilge, Béarla, Mata, Fraincis, Foirgneolaíocht, Staidéar Gnó agus Eolaíocht Talamhaíochta.

• Ní maith liom Fraincis mar go bhfaighim an teanga deacair le foghlaim. Is breá liom foirgneolaíocht mar is breá liom a bheith ag obair le mo lámha. Is maith liom eol...

Sign In To View

Sign in or sign up in order to view resources on iRevise

Sign In Create An Account