iRevise Online Grinds Starting 18th January to 8th April

An Bhéaltriail - Sampla 3

Sampla 3 - Máire Ní Neachtain

Mé féin, mo mhuintir agus m’áit chónaithe:

• Máire Ní Neachtain is ainm dom.

• Tá mé naoi mbliana déag d’aois.

• Tá cúigear i mo theaghlach.

• Tomás agus Deirdre is ainm do mo thuismitheoirí.

• Tá comhlacht tógála ag m’athair. Tá rudaí ciúin go maith faoi láthair ach tá obair éigin aige i gcónaí, buíochas le Dia.

• Bean tí í mo mháthair agus oibríonn sa mbaile.

• Tá deirfiúr amháin agus deartháir amháin agam. Nuala is ea an duine is sine agus is é Micheál an duine i...

Sign In To View

Sign in or sign up in order to view resources on iRevise

Sign In Create An Account