iRevise Online Grinds Starting 18th January to 8th April

An Béalscrúdú 2015

Cupla leideanna duit ar dtús: 2

Nathanna do na sraith pictiúirí: 3

1: Laethanta Saoire 5

2: Imreoir Gortaithe. 7

3:Na deagoirí Cróga: 9

4:Obair dhian: torthaí maithe san Ardteisiméireacht 11

5.Ag téacsáil sa rang. 13

6.An Ghaeilge – seoid luachmhar agus cuid dár gcultúr 15

7.Mo cheol thú! Mo cheol sibh 17

8.Tine sa seomra eacnamaíocht bhaile: 19

9.Ag campáil cois farraige: 21

10: Fadhbanna Sóisialta ag cur isteach Isteach ar Déagóirí. 23

11.Robáil Bainc: 25

12:Lá ag cluiche Rugbaí I Stade De France. 27

13:Turas Scoile 29

14: Obair dheonach 31

15: Ag toghadh scoláire na bliana 33

16: Teip sa Scrúdú Tiomana 35

17: Bua sa seo Tallainne 37

18: Bronntanas Costasach 39

19: Sláinte na nÓg - Seachtain na Sláinte 41

20: Samhradh iontach 43

Ceisteanna 44

Liosta Ceisteanna: 44

Cupla leideanna duit ar dtús:

  • Bí cinnte go bhfuil stór foclóir ar leith agat do gach phictiúr. Mholfainn do dhaltaí iad a scríobh isteach ar na pictiúirí agus iad i mbun foghlamtha.
  • Tá an scrúdaitheoir ag éisteacht amach le haghaidh éagsúlacht briathra agus foclóir mar sin seachain ag athrá briathra mar ‘bhí’ nó ‘tá’ nó aon briathar.
  • Bain úsáid as nathanna. Tá cupla samplaí de nathanna úsáideacha ar an gcéad leathanach eile.
  • Bain úsáid as seanfhocail chomh minic agus is féidir ach bí cinnte go bhfuil nasc ag an seanfhocal leis an sraith agus go bhfuil sé oiriúnach.
  • Braitheann sé ar an dalta má tá tú ag iarraidh an sraith a dhéanamh san Aimsir Chaite nó san Aimsir Laithreach. Bí cinnte afách, go phiocann tú aimsir amháin agus go cloínn tú leis ó bhun go barr.
  • Deirtear go gcaithfidh tú caint ar feadh trí nóiméad ar an bpictiúr. Níl ach treo i gceist anseo, is féidir leat níos mó a rá nó is féidir leat níos lú ach bí ar an eolas go gcoiméadfaidh an scrúdaitheoir thú ar feadh cúig déag nóiméad go deimhin.
  • Smaoinigh ar na rudaí seo agus tú ag i mbun cainte: nath, briathar, ainmfhocal, aidiacht más féidir :
  • Chuaigh sé go dtí an siopa

  • Go tobann, shocraigh leis rith ar nós na gaoithe go dtí an siopa búistéara.

Nathanna do na sraith pictiúirí:...

Sign In To View

Sign in or sign up in order to view resources on iRevise

Sign In Create An Account