Autumn iRevise Online Tutorial Series 31st of August to 5th of December

2012 Irish Ordinary Level Marking Scheme

Coimisiún na Scrúduithe Stáit

State Examinations Commission

An ArdteiStiméireACht, 2012

SCéim mhArCálA

GAeilGe

Gnáthleibhéal

AN ARDTEISTIMÉIREACHT 2012

SCÉIM MHARCÁLA

GAEILGE GNÁTHLEIBHÉAL

SCRÚDUITHE TEISTIMÉIREACHTA, 2012

GAEILGE ARDTEISTIMÉIREACHT, GNÁTHLEIBHÉAL

SCÉIM MHARCÁLA GINEARÁLTA

Ní mór do na Scrúdaitheoirí Cúnta an mharcáil a dhéanamh i ndúch dearg. Ní mór dóibh na mórbhotúin go háirithe a mharcáil (níl ceartú i gceist) trí líne dhearg a tharraingt fúthu.

Is cóir na marcanna a bhronntar ar fhorann...

Sign In To View

Sign in or sign up in order to view resources on iRevise

Sign In Create An Account