iRevise Online Grinds Starting 18th January to 8th April

2011 Irish Ordinary Level Marking Scheme

Coimisiún na Scrúduithe Stáit State Examinations Commission

AN ARDTEISTIMÉIREACHT, 2011

SCÉIM MHARCÁLA

GAEILGE

GNÁTHLEIBHÉAL

GINEARÁLTA

Ní mór do na Scrúdaitheoirí Cúnta an mharcáil a dhéanamh i ndúch dearg. Ní mór dóibh na mórbhotúin go háirithe a mharcáil (níl ceartú i gceist) trí líne dhearg a tharraingt fúthu.

Is cóir na marcanna a bhronntar ar fhoranna éagsúla na gceisteanna agus na bhfocheisteanna (de réir mar a áireofar ag an gComhdháil iad), a thaispeáint go soiléir san ionad cuí ar fhreagarlea...

Sign In To View

Sign in or sign up in order to view resources on iRevise

Sign In Create An Account