iRevise Online Grinds Starting 18th January to 8th April

2010 Paper 2 Irish Higher Level

2010.

Coimisiún na Scrúduithe Stáit

Scrúdú na hArdteistiméireachta

2010

Gaeilge Ardleibhéal

Páipéar 2

1 8 0 M A R C

Dé Máirt 15 Meitheamh

Maidin, 9.30 go dtí 12.50

Treoracha d’iarrthóirí ar leathanach 2

Treoracha d’iarrthóirí

Ní mór do na hiarrthóirí cúram a dhéanamh de chruinneas na teanga. Caillfear marcanna má bhítear faillitheach ann.

FREAGAIR GACH CEIST (1, 2, 3 AGUS 4).

Nóta: I gcás Cheist 1 (Prós) agus Cheist 3 (Filíocht), tá rogha ann idir AN CÚRSA AINMNITHE agus AN CÚRSA ROGHNACH....

Sign In To View

Sign in or sign up in order to view resources on iRevise

Sign In Create An Account