Autumn iRevise Online Tutorial Series 31st of August to 5th of December

2010 Irish Ordinary Level Marking Scheme

Coimisiún na Scrúduithe Stáit

AN ARDTEISTIMÉIREACHT 2010

SCÉIM MHARCÁLA GAEILGE

GNÁTHLEIBHÉAL

1

SCRÚDUITHE TEISTIMÉIREACHTA, 2010

GAEILGE ARDTEISTIMÉIREACHT, GNÁTHLEIBHÉAL

SCÉIM MHARCÁLA

GINEARÁLTA

Ní mór do na Scrúdaitheoirí Cúnta an mharcáil a dhéanamh i ndúch dearg. Ní mór dóibh na mórbhotúin go háirithe a mharcáil (níl ceartú i gceist) trí líne dhearg a tharraingt fúthu.

Is cóir na marcanna a bhronntar ar fhoranna éagsúla na gceisteanna agus na bhfocheisteanna (de réir mar a áireofar ag an gComhdháil ...

Sign In To View

Sign in or sign up in order to view resources on iRevise

Sign In Create An Account