iRevise Online Grinds Starting 18th January to 8th April

2009 Irish Ordinary Level Marking Scheme

Coimisiún na Scrúduithe Stáit State Examinations Commission

AN ARDTEISTIMÉIREACHT 2009

SCÉIM MHARCÁLA

GAEILGE

GNÁTHLEIBHÉAL

AN ARDTEISTIMÉIREACHT 2009

SCÉIM MHARCÁLA

GAEILGE GNÁTHLEIBHÉAL

SCRÚDUITHE TEISTIMÉIREACHTA, 2009

GAEILGE ARDTEISTIMÉIREACHT, GNÁTHLEIBHÉAL

SCÉIM MHARCÁLA

GINEARÁLTA

Ní mór do na Scrúdaitheoirí Cúnta an mharcáil a dhéanamh i ndúch dearg. Ní mór dóibh na mórbhotúin go háirithe a mharcáil (níl ceartú i gceist) trí líne dhearg a tharraingt fúthu.

Is cóir na marcanna a bhronntar ar fhoranna...

Sign In To View

Sign in or sign up in order to view resources on iRevise

Sign In Create An Account