iRevise Online Grinds Starting 18th January to 8th April

2008 Irish Ordinary Level Marking Scheme

Coimisiún na Scrúduithe Stáit State Examinations Commission

AN ARDTEISTIMÉIREACHT 2008

AISTRIÚCHÁN

AR SCÉIM MHARCÁLA GAEILGE

GNÁTHLEIBHÉAL

AN ARDTEISTIMÉIREACHT 2008

SCÉIM MHARCÁLA GAEILGE GNÁTHLEIBHÉAL

SCRÚDUITHE TEISTIMÉIREACHTA, 2008

GAEILGE

ARDTEISTIMÉIREACHT, GNÁTHLEIBHÉAL

SCÉIM MHARCÁLA

GINEARÁLTA

Ní mór do na Scrúdaitheoirí Cúnta an mharcáil a dhéanamh i ndúch dearg. Ní mór dóibh na mórbhotúin ach go háirithe a mharcáil (níl ceartú i gceist) trí líne dhearg a tharraingt fúthu.

Is cóir na marcanna a bh...

Sign In To View

Sign in or sign up in order to view resources on iRevise

Sign In Create An Account