Autumn iRevise Online Tutorial Series 31st of August to 5th of December

2008 Irish Higher Level Marking Scheme

Coimisiún na Scrúduithe Stáit State Examinations Commission

AN ARDTEISTIMÉIREACHT 2008

AISTRIÚCHÁN

AR SCÉIM MHARCÁLA GAEILGE

ARDLEIBHÉAL

AN ARDTEISTIMÉIREACHT 2008

SCÉIM MHARCÁLA GAEILGE ARDLEIBHÉAL

Faoi Rún M.7, M.7A agus M.8

SCRÚDUITHE TEISTIMÉIREACHTA, 2008

GAEILGE

ARDTEISTIMÉIREACHT, ARDLEIBHÉAL

SCÉIM MHARCÁLA

PÁIPÉAR I (170 marc)

CEIST 1 - CEAPADÓIREACHT - 100 marc

  1. Ionramháil Ábhair = 20 marc

{ }

  1. Cumas Gaeilge = 80 marc

20 + 80 = 100

[Cumas Gaeilge = (i) fairsingeacht agus saibhreas Stór Gaeilge an iarrthóra...

Sign In To View

Sign in or sign up in order to view resources on iRevise

Sign In Create An Account