iRevise Online Grinds Starting 18th January to 8th April

2007 Paper 2 Irish Higher Level

Coimisiún na Scrúduithe Stáit

2007.

Scrúdú na hArdteistiméireachta

2007

Gaeilge Ardleibhéal

Páipéar 2

1 8 0 M A R C

Aoine 8 Meitheamh

Maidin, 9.30 go dtí 12.50

Treoracha d’iarrthóirí ar leathanach 2

Treoracha d’iarrthóirí

Ní mór do na hiarrthóirí cúram a dhéanamh de chruinneas na teanga. Caillfear marcanna má bhítear faillitheach ann.

FREAGAIR GACH CEIST (1, 2, 3 AGUS 4).

Nóta: I gCeist 1 (Prós) agus i gCeist 3 (Filíocht), tá rogha idir AN CÚRSA AINMNITHE agus AN CÚRSA ROGHNACH.

I gCeist 1, mar shampla, is f...

Sign In To View

Sign in or sign up in order to view resources on iRevise

Sign In Create An Account