Autumn iRevise Online Tutorial Series 31st of August to 5th of December

2007 Irish Ordinary Level Marking Scheme

Scéimeanna Marcála

Gaeilge

Scrúduithe Ardteistiméireachta, 2007

Gnáthleibhéal

Marking Scheme

Irish

Leaving Certificate Examination, 2007

Ordinary Level

SCRÚDUITHE TEISTIMÉIREACHTA, 2007

GAEILGE

ARDTEISTIMÉIREACHT, GNÁTHLEIBHÉAL

SCÉIM MHARCÁLA

GINEARÁLTA

Ní mór do na Scrúdaitheoirí Cúnta an mharcáil a dhéanamh i ndúch dearg. Ní mór dóibh na mórbhotúin ach go háirithe a mharcáil (níl ceartú i gceist) trí líne dhearg a tharraingt fúthu.

Is cóir na marcanna a bhronntar ar fhoranna éagsúla na gceisteanna agus na ...

Sign In To View

Sign in or sign up in order to view resources on iRevise

Sign In Create An Account