iRevise Online Grinds Starting 18th January to 8th April

2007 Irish Higher Level Marking Scheme

Scéimeanna Marcála

Gaeilge

Scrúduithe Ardteistiméireachta, 2007

Ardleibhéal

Marking Scheme

Irish

Leaving Certificate Examination, 2007

Higher Level

SCRÚDUITHE TEISTIMÉIREACHTA, 2007

GAEILGE

ARDTEISTIMÉIREACHT, ARDLEIBHÉAL

SCÉIM MHARCÁLA

PÁIPÉAR I (170 marc)

CEIST 1 - CEAPADÓIREACHT - 100 marc

  1. Ionramháil Ábhair = 20 marc

{ }

  1. Cumas Gaeilge = 80 marc

20 + 80 = 100

[Cumas Gaeilge = (i) fairsinge agus saibhreas Stór Gaeilge an iarrthóra, móide

(ii) cruinnúsáid na bpríomhghnéithe de cheart na Gaeilge.]

Nóta: Caithfidh a...

Sign In To View

Sign in or sign up in order to view resources on iRevise

Sign In Create An Account