Autumn iRevise Online Tutorial Series 31st of August to 5th of December

2006 Irish Higher Level Marking Scheme

Faoi Rún M.7, M.7A agus M.8

SCRÚDUITHE TEISTIMÉIREACHTA, 2006

GAEILGE

ARDTEISTIMÉIREACHT, ARDLEIBHÉAL

SCÉIM MHARCÁLA

PÁIPÉAR I (170 marc)

CEIST 1 - CEAPADÓIREACHT - 100 marc

  1. Ionramháil Ábhair = 20 marc

{ }

  1. Cumas Gaeilge = 80 marc

20 + 80 = 100

[Cumas Gaeilge = (i) fairsinge agus saibhreas Stór Gaeilge an iarrthóra, móide

(ii) cruinnúsáid na bpríomhghnéithe de cheart na Gaeilge.]

Nóta: Caithfidh an Scrúdaitheoir Cúnta an marc a bhronntar as 20 (Ábhar) agus an marc a bhronntar as 80 (Gaeilge) a thaispeáint go ...

Sign In To View

Sign in or sign up in order to view resources on iRevise

Sign In Create An Account