iRevise Online Grinds Starting 18th January to 8th April

2005 Irish Ordinary Level Marking Scheme

Coimisiún na Scrúduithe Stáit State Examinations Commission

Scéimeanna Marcála Scrúduithe Ardteistiméireachta, 2005 Gaeilge Gnáthleibhéal

Marking Scheme Leaving Certificate Examination, 2005 Irish Ordinary level

Faoi Rún M.5, M.5A agus M.6

SCRÚDUITHE TEISTIMÉIREACHTA, 2005

GAEILGE

ARDTEISTIMÉIREACHT, GNÁTHLEIBHÉAL

SCÉIM MHARCÁLA

(N.B. Tharlódh go ndéanfaí athruithe nó leasuithe ar chodanna den Scéim seo ag an gComhdháil Mharcála.)

GINEARÁLTA

Ní mór do na Scrúdaitheoirí Cúnta an mharcáil a dhéanamh i ndúch...

Sign In To View

Sign in or sign up in order to view resources on iRevise

Sign In Create An Account