iRevise Online Grinds Starting 18th January to 8th April

2005 Irish Higher Level Marking Scheme

Coimisiún na Scrúduithe Stáit State Examinations Commission

Scéimeanna Marcála Scrúduithe Ardteistiméireachta, 2005 Gaeilge Ardleibhéal

Marking Scheme Leaving Certificate Examination, 2005 Irish Higher level

Faoi Rún M.7, M.7A agus M.8

SCRÚDUITHE TEISTIMÉIREACHTA, 2005

GAEILGE

ARDTEISTIMÉIREACHT, ARDLEIBHÉAL

SCÉIM MHARCÁLA

PÁIPÉAR I (170 marc)

CEIST 1 - CEAPADÓIREACHT - 100 marc

{ (a) Ionramháil Ábhair = 20 marc } 20 + 80 = 100

(b) Cumas Gaeilge = 80 marc

[ Cumas Gaeilge = (i) fairsingeacht agus saibhreas S...

Sign In To View

Sign in or sign up in order to view resources on iRevise

Sign In Create An Account