Autumn iRevise Online Tutorial Series 31st of August to 5th of December

2003 Paper 2 Irish Higher Level

Coimisiún na Scrúduithe Stáit

Scrúdú na hArdteistiméireachta

2003

Gaeilge Ardleibhéal

Páipéar 2

1 8 0 M A R C

Aoine 6 Meitheamh

Maidin, 9.30 go dtí 12.50

Treoracha d’iarrthóirí ar leathanach 2

Treoracha d’iarrthóirí

Ní mór do na hiarrthóirí cúram a dhéanamh de chruinneas na teanga. Caillfear marcanna trí bheith faillíoch ann.

FREAGAIR GACH CEIST (1, 2, 3 AGUS 4).

Nóta: Tá rogha idir AN CÚRSA AINMNITHE agus AN CÚRSA ROGHNACH.

Má roghnaíonn tú AN CÚRSA AINMNITHE freagair:

Ceist 1 A PRÓS AINMNITHE

Ceist 2

PRÓSTÉA...

Sign In To View

Sign in or sign up in order to view resources on iRevise

Sign In Create An Account