iRevise Online Grinds Starting 18th January to 8th April

2003 Irish Higher Level Marking Scheme

Coimisiún na Scrúduithe Stáit State Examinations Commission

Scéimeanna Marcála Scrúduithe Ardteistiméireachta, 2003

Gaeilge Ardleibhéal

Marking Scheme Leaving Certificate Examination, 2003

Irish Higher Level

SCRÚDUITHE TEISTIMÉIREACHTA, 2003

GAEILGE

ARDTEISTIMÉIREACHT, ARDLEIBHÉAL

SCÉIM MHARCÁLA

PÁIPÉAR I (170 marc)

CEIST 1 - CEAPADÓIREACHT - 100 marc

{ (a) Ionramháil Ábhair = 20 marc }

(b) Cumas Gaeilge = 80 marc

20 + 80 = 100

[ Cumas Gaeilge = (i) fairsingeacht agus saibhreas Stór Gaeilge an iarrthóra, móid...

Sign In To View

Sign in or sign up in order to view resources on iRevise

Sign In Create An Account