Irish Expressions

Irish Expressions 

 

Obair agus Gníomh

Bhí cúram an tí uirthi

Bhí sí i bhfeighil an tí

She was in charge

Ní i ngan fhios dom féin a dheineasé

Chuaigh sé dian orm é a dhéanamh.

It was hard work

Bia agus Deoch

Fuaireadar bua gach bí agus sean gach dí/

Fuaireadar an bia agus an deoch ab fhearr.

They got the best of food and drink

Tá mo bholg thiar ar mo dhroim

Tá mo bholg folamh

I’m starving

Nach spallta an lá é.

Lá a chuirfeadh tart ort

It’s a day that would make you thirsty

D’Ólfadh sé an braon anuas.

Tá dúil aige s...

Sign In To View

Sign in or sign up in order to view resources on iRevise

Sign In Create An Account