2004 Home Economics Higher Level Marking Scheme

Coimisiún na Scrúduithe Stáit State Examinations Commission

Scéimeanna Marcála Scrúduithe Ardteistiméireachta, 2004 Eacnamaíocht Bhaile Ardleibhéal

(Eolaíoch agus Sóisialta)

Marking Scheme Leaving Certificate Examination, 2004

Home Economics Higher level (Scientific and Social)

M 48

Coimisiún na Scrúduithe Stáit

State Examinations Commission

Leaving Certificate Examination 2004 HOME ECONOMICS – SCIENTIFIC AND SOCIAL

HIGHER LEVEL

MARKING SCHEME AND SUMMARISED EXEMPLAR ANSWERS

280/320 MARKS

Instruction to Ca...

Sign In To View

Sign in or sign up in order to view resources on iRevise

Sign In Create An Account