2005 History Ordinary Level Marking Scheme

Coimisiún na Scrúduithe Stáit State Examinations Commission

Scéimeanna Marcála Scrúduithe Ardteistiméireachta, 2005 Stair Gnáthleibhéal

Marking Scheme Leaving Certificate Examination, 2005 History Ordinary level

A.T.G.L.

LEAVING CERTIFICATE EXAMINATION 2005

HISTORY – ORDINARY LEVEL

GENERAL PRINCIPLES AND

MARKING SCHEME

History A.T.G.L. 2005 Marking Scheme

GENERAL PRINCIPLES

SECTIONS A + D (Short Answer Questions 5 Marks x 8) Core = basic element of fact or relevant answer = 5 Marks

Questions involving jud...

Sign In To View

Sign in or sign up in order to view resources on iRevise

Sign In Create An Account